ระบบส่งงานประชุมวิชาการ

เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์บทความ(fulltext)

เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์บทความ(fulltext)

เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์ใบเสร็จ

เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์ใบเสร็จ

เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์ใบตอบรับ

เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์ใบตอบรับ
  • สถานะการส่งไฟล์บทความที่ถูกรับแก้
  • สถานะเจ้าหน้าที่ส่งไฟล์ใบเสร็จ
  • เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์ใบตอบรับ
รหัสการลงทะเบียนชื่อนามสกุล/ฉายาชื่อบทความวิจัย,บทความวิชาการ,โปสเตอร์เลือกไฟล์หมายเหตุ(สำหรับเจ้าหน้าที่)
รหัสการลงทะเบียนชื่อนามสกุล/ฉายาชื่อบทความวิจัย,บทความวิชาการ,โปสเตอร์เลือกไฟล์หมายเหตุ(สำหรับเจ้าหน้าที่)
รหัสการลงทะเบียนชื่อนามสกุล/ฉายาชื่อบทความวิจัย,บทความวิชาการ,โปสเตอร์เลือกไฟล์หมายเหตุ(สำหรับเจ้าหน้าที่)